Zonnepanelen

VGK bvba

Broekstraat 110

2491 Olmen

 

BTW: BE 0841 112 536

Elektriciteitswerken

Van Genechten & Zn

 

0495 27 92 23

info@elekvgk.be

Zonnepanelen

 

Fotovoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektriciteit. Door schakeling van zonnecellen in modules kan deze elektriciteit nuttig gebruikt worden, ofwel onafhankelijk van het openbare elektriciteitsnet (autonome systemen) ofwel door stroom te leveren aan het openbare net (net gekoppelde systemen). In de toekomst kan fotovoltaïsche zonne-energie tot een kwart van het totale Vlaamse elektriciteitsgebruik opwekken: het is dus op lange termijn één van onze belangrijkste duurzame energietechnieken.

 

Opbrengst van net gekoppelde PV-systemen

 

De totale zoninstraling per jaar op de gehele aardoppervlakte is gelijk aan 10.000 maal de totale wereldenergievraag per jaar. Het zonneaanbod in Vlaanderen bedraagt ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar op een horizontaal vlak. Een zuidelijk gericht hellend vlak kan tot 12% meer lichtinstraling opvangen. Ongeveer 60% van de totale zoninstraling bereikt ons in de vorm van diffuus licht (bij bewolkte hemel), dat ook in nuttige energie wordt omgezet door zonne-energiesystemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zonne-instraling is sterk afhankelijk van het weer. Op een bewolkte zomerdag kan de instraling van de zon nog ongeveer 300 Watt/m² bedragen.

 

De oriëntatie en de hellingshoek zijn bepalend voor de opbrengst.

De zonneschijf hierboven toont de invloed van helling en oriëntatie op de totale jaarlijkse zoninstraling. Het gaat om lichtwaarden voor Ukkel, vergeleken met het maximum bij een helling van 35º en oriëntatie 2º zuid. Per kleurband ligt de totale lichtinstraling 5% lager.

Bij een netkoppeling van de PV-installatie wordt er een verbinding gemaakt met het elektriciteitsnet van uw woning. Uw bestaande elektriciteitsteller draait terug als de zon schijnt.

 

Hiervoor plaatsen we een nieuwe veiligheidskast, vlakbij de bestaande elektriciteitskast van de woning. Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor een veilig fotovoltaïsch systeem, zoals automatische zekeringen, differentieelschakelaar, hoofdschakelaar en een KWh-meter worden standaard voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KWh-meter geeft aan hoeveel energie ( kWh ) het PV-systeem u oplevert (nodig voor de groenestroomcertificaten). De netomvormer die de zonnestroom omzet in 230 Volt heeft alle noodzakelijke veiligheden ingebouwd. (ENS-veiligheidssysteem). Wij plaatsen alleen omvormers met een hoge betrouwbaarheid en een hoog rendement.

Wij maken na de installatie een elektrisch schema op. De uitbreiding van de elektrische installatie wordt gekeurd door een erkende keuringsfirma.

NOTA: enkel de uitbreiding wordt gecontroleerd, niet de bestaande elektrische huisinstallatie. Na de elektrische keuring ontvangt u een keuringsbewijs dat de installatie conform is aan het AREI.

 

Technische tekening zonnepanelen
Zonnepanelen
Zonnepanelen